kontakty

Bytové družstvo Svitavy

Školní 335/5, 568 02  Svitavy

IČ 00045853  DIČ CZ00045853

zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl DrXXVI, vložka 290

sekretariát družstva tel: 461 533 746 fax:  461 533 747  

 

 

Předseda představenstva družstva:

Ing. Viktor Nováček  

Sekreariát :      

tel: 461 533 746

Email: predseda@bdsvitavy.cz

Ekonom družstva

 Monika Hladká        

tel: 461 533 529 

Email: monika.hladka@bdsvitavy.cz

Sekretariát předsedy, referát organizačně právní,referát členské a bytové agendy :

Zdeňka Benešová 

tel: 461 533 746

Email:   clenska@bdsvitavy.cz

 

 

 

Technický úsek:

Martin Jansa

tel: 461 531 093 

Email:   technik@bdsvitavy.cz  mobil: 731441556

Ekonomický úsek:

Lenka Špinarová, nájemné                       

Zdeňka Sýkorová, nájemné, SVJ                 

Zuzana Svobodová, vyúčt.služeb                  

Jana Olivová, účtárna

tel: 461 531 095

 

tel: 461 531 095

 

tel  461 531 094

 

tel  461 531 094

 

Email:   najemne@bdsvitavy.cz                     

 

Email:   najemne2@bdsvitavy.cz                  

 

Email:  zuzana.svobodova@bdsvitavy.cz                           

 

Email:   jana.olivova@bdsvitavy.cz