Orgány družstva

Na volební období roků 2016 – 2021 byli zvoleni shromážděním delegátů družstva dne 25.6.2016 níže uvedení členové orgánů družstva:

 

Představenstvo družstva                              e-mail: predstavenstvo@bdsvitavy.cz

 

                             Předseda představenstva                             Ing. Viktor Nováček

                                Místopředseda  představenstva                          Ing. Štěpán Halouzka

                                Člen představenstva                                        Antonín Černý

                             Člen představenstva                                        Jan Kroulík

                          Člen představenstva                                           Jiří Hanauska                             

                              Kontrolní komise:                                         e-mail: kk@bdsvitavy.cz

                           Předseda                                                       Ing. Herbert Svoboda

                           Člen                                                                Mgr. Milan Matouš

                           Člen                                                                MVDr. Jiří Pačinek