stanovy a vnitřní předpisy

 

   Stanovy - platné od 1. 1. 2014

   Sazebník náhrad za jednorázové úkony družstva – platný od 22.9.2016

   Pravidla pro užívání bytů

prohlížeč ke stažení zde